Commissie Activiteiten

Het voornaamste doel waar de Commissie Activiteiten zich mee bezighoudt, is het werven van Vrienden, zodat de achterban aan fans van het TT Circuit blijft groeien. Dat doet de stichting via haar Commissie Activiteiten door middel van het organiseren van evenementen en activiteiten.Hoe groter het aantal Vrienden, des te meer wordt onderstreept dat het TT Circuit Assen door een enorm groot publiek wordt gedragen.

 

het organiseren van eigen activiteiten omvat onder meer de organisatie van de Vriendendagen, het onderhouden van deze website (www.vriendentt.nl), het deelnemen met een stand aan beurzen en evenementen, alsmede overige hand en spandiensten. De commissie wordt, net als het bestuur, gevormd door vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen inzetten voor de doelstellingen die de Stichting voor ogen heeft. Het gaat om mensen met liefde voor de (breedte)sport, mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit het politieke leven, mensen die waardevolle contacten hebben, trotse Assenaren die het circuit een warm hart toedragen. Zij komen periodiek bij elkaar om van gedachten te wisselen en te brainstormen en houden elkaar via e-mail, apps en telefoon op de hoogte omtrent de ontwikkelingen en berichtgeving rond het circuit. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen taak binnen de Commissie Activiteiten.

Verder is een belangrijke taak van de Commissie Activiteiten het werven van Vrienden en het aantrekken van sponsors, alsmede op het vinden van meerdere ‘bekende gezichten’ om een ambassadeursfunctie voor de Stichting Vrienden TT Circuit Assen te vervullen. Middels een (digitale) nieuwsbrief wordt ook de achterban van de Stichting TT Circuit Assen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de Stichting en rond het TT-circuit.

De genoemde leden van de Commissie Activiteiten ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De samenstelling van de Commissie Activiteiten is:

Voorzitter: Jan Pras
Secretaris: Henk Schrik
Penningmeester: Rienk Jan Hessels
Commissielid: Willem van Dalen
Commissielid: Jan Pol
Commissielid: Theun Sloot
Commissielid: Geert Zanting
Commissielid: Ingrid Hovenkamp
Commissielid: Anne Boonstra
Webmaster en Vrienden administratie: Gertjan Oldenburger

 

Onze sponsoren:

Contact

Stichting Vrienden TT Circuit Assen

Dijkakker 15
7854 RM Aalden
E-mail: info@vriendentt.nl

> Meer contactgegevens

Social media
Partners
racesport giant nikologo
TT Circuit Assen Riders