Bestuur

De Stichting Vrienden TT Circuit Assen is opgericht in 2008, om ervoor te zorgen dat naast kritikasters, ook de stem van de bezoekers van het circuit en de liefhebbers van snelheidssporten wordt gehoord. De oprichting was een initiatief van de Kamer van Koophandel, die in 2008 "Mr. TT" Jaap Timmer (overleden in 2017) aanzocht om het initiatief vorm te geven. Huidig voorzitter is Pieter Hofstra, Drents oud-Eerste Kamerlid voor de VVD. Naast Pieter Hofstra bestaat het bestuur van de Stichting Vrienden TT Circuit Assen uit Sandra Hoekman (secretaris) ondernemer, Rienk Jan Hessels, penningmeester, Bim Schuurmans, Jans Eising, Jan Pras en Fred Lubbers.

De genoemde bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

“Op het TT Circuit wordt een grote diversiteit aan activiteiten georganiseerd, die alles bij elkaar een grote spin-off hebben,” licht Pieter Hofstra, voorzitter van de Stichting Vrienden TT Circuit Assen, toe. “In een gemiddeld jaar genereren alle activiteiten op het circuit naar schatting een omzet van maar liefst 120 miljoen euro en biedt het circuit een directe en indirecte werkgelegenheid van bijna 2.350 mensjaren. Daarmee levert het TT Circuit een grote economische impuls voor de regio en daarom is een positieve uitstraling van het circuit van grote waarde. En dat moeten wij in stand houden en koesteren.”

De samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter: Agnes Mulder
Secretaris: Sandra Hoekman
Penningmeester: Rienk Jan Hessels
Bestuurslid: Bim Schuurmans
Bestuurslid Fred Lubbers
Bestuurslid Jans Eising
Bestuurslid Jan Pras

Onze sponsoren:

Contact

Stichting Vrienden TT Circuit Assen

Dijkakker 15
7854 RM Aalden
E-mail: info@vriendentt.nl

> Meer contactgegevens

Social media
Partners
racesport giant nikologo
TT Circuit Assen Riders