Doelstellingen:
  • Het werven van zoveel mogelijk Vrienden die het TT Circuit een warm hart toedragen.
  • Bevorderen van positieve, duurzame en maatschappelijk verantwoorde beeldvorming rond het TT Circuit;
  • Fungeren als platform en spreekbuis voor de Vrienden van het TT Circuit;
  • Contacten onderhouden, in overleg met het TT Circuit, met overheden e.d. ter bevordering van kansen via het TT Circuit c.a., o.m. op het gebied van training en opleiding voor de jeugd, alsmede het waar mogelijk en gewenst stimuleren van breedtesport;
  • Het communiceren met de achterban van de Stichting Vrienden TT Circuit middels de website www.vriendentt.nl , informatiedagen, vriendendagen e.d.;
  • Het werven van Vrienden en sponsoren teneinde de doelstellingen van de Stichting Vrienden TT Circuit te kunnen realiseren.