Zitten als een vorst bij de TT

img_20161206_125553 De nieuwe tribune

Publiek dat voor de komende TT kaarten heeft voor de Haarbochttribune, kan straks zitten als een vorst. Deze week is begonnen met het upgraden van de tribunes richting Haarbocht. Op de plek van de  huidige aarden wallen waarop zitplaatsen zijn gesitueerd, komt een moderne tribune met een lengte van 350 meter die plaats biedt aan 9700 toeschouwers. Daarnaast worden ook speciale plaatsen voor minder validen gerealiseerd. Ook deze bezoekers hebben straks een prima zicht op pits en baan.

De onderste tribunerij wordt op dezelfde hoogte gebracht als de hoofdtribune, zodat er voor de toeschouwers veel meer overzicht komt.

De nieuwe tribune moet 1 juni gereed zijn, dus ruim voor de TT op zondag 25 juni.

Om de nieuwe tribune te bereiken wordt een trappenhuis gebouwd gecombineerd met een lifttoren.

De bovenste verdieping wordt een overdekt VIP-platform.

img_20161206_125658

Het geheel overdekken van de volledige tribune zou een dubbele investering vergen en dat geld is er niet.

Achter de nieuwe tribune worden toiletvoorzieningen en horecapunten gesitueerd.

De nieuwbouw maakt deel uit van een investeringsprogramma van totaal 8 miljoen euro, een bedrag dat voor de helft wordt opgehoest door het TT Circuit Assen en voor de helft door de provincie Drenthe.

In die acht miljoen zitten ook de aanschaf van digitale tv-camera’s voor racecontrol, het invoeren van een elektronisch betalingssysteem voor de horecavoorzieningen langs de baan bij grote evenementen en het gedeeltelijk asfalteren van gravelwegen achter de taluds.

Al deze veranderingen moeten worden uitgevoerd in de winterse perioden tot en met 2019. Dat er alleen in de winter gewerkt kan worden, heeft te maken met de race-activiteiten op het circuit in de zomerse maanden.

 

In de periode tot 2019 worden ook de tribunes Winterdijk, Stekkenwal en Bult aangepakt. Na die aanpak moeten alle zitplaatsen helemaal voldoen aan de eisen van de moderne tijd, zo liet TT-directeur Peter Oosterbaan weten.

Grond dat vrijkomt voor het afgraven van de Haarbochttaluds wordt elders langs het circuit gebruikt om bestaande taluds te verhogen, zodat de toeschouwerscapaciteit iets wordt verhoogd.

screenshot_2016-12-06-12-50-59

screenshot_2016-12-06-12-51-33