De Stichting

Doelstellingen

In de publiciteit lijkt het er wel eens op dat het TT Circuit alleen maar tegenstanders heeft, maar niets is minder waar. Op het circuit wordt een grote diversiteit aan activiteiten georganiseerd, die alles bij elkaar een grote spin-off hebben. In 2010 genereerden alle activiteiten op het circuit naar schatting een omzet van maar liefst 122 miljoen euro en biedt het circuit een directe en indirecte werkgelegenheid van bijna 2350 mensjaren. Sindsdien is dat nog meer geworden. Daarmee levert het circuit een grote economische impuls voor de regio. Bovendien is de uitstraling van het circuit van grote waarde.De vriendenclub zal zich onthouden van inmenging in het beleid van het TT Circuit Assen.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Pieter Hofstra, oud Eerste Kamerlid van de VVD, Sandra Hoekman, ondernemer, Rienk Jan Hessels, business controller, Bim Schuurmans, ondernemer en Fred Lubbers, freelance jourmalist / zelfstandig communicatiespecialist. 
Doelstellingen:

  • Behartigen van de belangen van de gebruikers en vrienden van het TT Circuit vooral op het gebied van gebruiksmogelijkheden voor motor- en autosport;
  • Fungeren als platform en spreekbuis voor diegenen, die het TT Circuit als vriend een warm hart toedragen;
  • Bevorderen van positieve, duurzame en maatschappelijk verantwoorde beeldvorming rond het TT Circuit;
  • Ondersteunen van en meedenken met de Stichting Circuit van Drenthe inzake beleidsvorming, met name op het gebied van economische en milieu gerelateerde ontwikkelingen, zonder inmenging in dit beleid;
  • Vervullen van een ambassadeursfunctie voor het TT Circuit;
  • Fungeren als platform en spreekbuis voor de vrienden van het TT Circuit;
  • Contacten onderhouden, in overleg met het TT Circuit, met overheden e.d. ter bevordering van kansen via het TT Circuit c.a., o.m. op het gebied van training en opleiding voor de jeugd, alsmede het waar mogelijk en gewenst stimuleren van breedtesport;
  • Het communiceren met de achterban van de Stichting Vrienden TT Circuit middels de website www.vriendentt.nl , informatiedagen, vriendendagen e.d.;
  • Het werven van vrienden en sponsoren teneinde de doelstellingen van de Stichting Vrienden TT Circuit te kunnen realiseren.