Commissie Activiteiten

Het voornaamste doel waar de Activiteitencommissie zich mee bezighoudt is het organiseren van evenementen en activiteiten ten behoeve van de Vrienden van het TT Circuit Assen.

Dit omvat onder meer de organisatie van de Vriendendagen, het onderhouden van de website (www.vriendentt.nl), het deelnemen met een stand aan beurzen en evenementen, alsmede overige hand en spandiensten. De commissie wordt gevormd door vrijwilligers, die zich om uiteenlopende redenen inzetten voor de doelstellingen die de Stichting voor ogen heeft. Het gaat om mensen met liefde voor de (breedte)sport, mensen uit het bedrijfsleven, mensen waardevolle contacten hebben, trotse Assenaren die het circuit een warm hart toedragen. Zij komen periodiek bij elkaar om van gedachten te wisselen en te brainstormen en houden elkaar via e-mail om de hoogte omtrent de ontwikkelingen en berichtgeving rond het circuit. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen taak binnen de Commissie Activiteiten.

Verder richt de Commissie Activiteiten zich op het werven van Vrienden en het aantrekken van sponsors, alsmede op het vinden van meerdere ‘bekende gezichten’ om een ambassadeursfunctie voor de Stichting Vrienden TT Circuit Assen te vervullen. Middels een (digitale) nieuwsbrief wordt ook de achterban van de Stichting TT Circuit Assen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de Stichting en rond het TT-circuit.

De samenstelling van de Commissie Activiteiten is:

Voorzitter: Fred Lubbers
Secretaris: Rob Bogaards
Penningmeester: Rienk Jan Hessels
Commissielid: Willem van Dalen
Commissielid: Jan Pol
Commissielid: Theun Sloot
Commissielid: Geert Zanting
Commissielid: Jan Pras
Commissielid: Ingrid Hovenkamp
Commissielid: Anne Boonstra
Webmaster en Vrienden administratie: Gertjan Oldenburger