Category Archives: Persberichten

Wim van de Camp bij Vriendendag TT: “Derde motorrijbewijs moet op de helling”

Europarlementariër Wim van de Camp is voorstander van een veel soepeler regeling rond het zogenaamde derde motorrijbewijs. Dat liet hij weten tijdens de bijeenkomst van Vrienden van het TT Circuit Assen, afgelopen zaterdag, in een gesprek met dagvoorzitter Evert ten Napel. “Ik vind dat er een herziening van de regels moet komen. Door de wijze waarop nu met het derde rijbewijs wordt omgegaan, wordt het motorrijden ontmoedigd.” Sinds januari 2013 moeten personen die een motorrijbewijs willen hebben, driemaal een rijbewijs halen voordat ze op een zware motorfiets mogen rijden. Die regeling is van kracht geworden op advies van de Europese Commissie met als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Door deze regeling komen er nauwelijks meer jonge motorrijders bij. “Wanneer je de regeling versoepelt, krijg je weer meer motorrijders op de weg en daardoor ook op het circuit”, zei van de Camp, die zich zorgen maakt over de vergrijzing onder de actieve motorrijders. “Het derde rijbewijs is er destijds gekomen in verband met de verkeersveiligheid. Het moest het aantal ongevallen terugdringen. Maar verkeersveiligheid in Nederland mag geen belemmering zijn voor het halen van een motorrijbewijs. Het aantal ongevallen met motoren laat hier al vele jaren een dalende lijn zien. Nederland heeft echter de EU-richtlijn klakkeloos overgenomen en ik vind dat die regel zoals die er nu ligt herzien moet worden.”

De Europarlementariër is verder van mening dat het motorrijden voor beginners aantrekkelijker moet worden gemaakt. “Een starterspakket moet niet meer dan 6000 euro kosten. Dan maak je de drempel weer lager. Ik wil ook graag weten wat er leeft onder jonge motorrijders en ik roep ze op contact met mij te zoeken.”

Naast Wim van den Camp was ook burgemeester Eric van Oosterhout van de buurgemeente van Assen, Aa en Hunze, op de Vriendendag aanwezig. Volgens Van Oosterhout profiteert zijn gemeente fors mee van de evenementen op het TT Circuit. “De TT is daarbij natuurlijk het belangrijkste evenement, maar ook van de toeristische route Tour de TT plukken wij de vruchten. Juist door de evenementen die toeschouwers naar het circuit brengen, krijgen wij op andere tijden ook veel “nabezoek” in onze gemeente.”

Van Oosterhout verklapte verder dat op de tweede zondag in juli komend jaar, 12 juli, een speciale Tour de TT dag in Rolde wordt gehouden in het kader van 90 jaar TT.

Directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit Assen liet in zijn presentatie aan de ruim 300 aanwezige vrienden weten dat hij voorstander is van een nieuwe formule voor de ONK-wegraces. “De publieke interesse neemt af en de sponsorsituatie is erg zorgelijk. Willen we het ONK weer in de been helpen, dan moet er een heroriëntatie van de formule komen.”

Een andere spreker op de Vriendendag was Jaap Hofman (ex-NOS en RTL Sport), die de oude en nieuwe situatie van motorsport in de media schetste en daarbij vooral wees op het eigen mediaplatform dat topsporters tegenwoordig op Facebook en Twitter creëren.

Met een forum, waarin bekende sporters zaten, zoals b.v. Wil Hartog, Egbert en Bennie Streuer, Bryan Schouten, Walid Soppe en Priscilla Speelman, en rondleidingen bij o.m. het nieuwe TT Instituut, auto- en motorraceteams en de TT Juniortrack werd de Vriendendag gecompleteerd.

Vriendendag TT: 7500 Vrienden en nieuwe Ambassadeur

Betsy Tiben uit Nieuw Amsterdam is op de zesde jaarlijkse dag van de Vrienden TT Circuit Assen in het zonnetje gezet als 7500e Vriend, nadat vorig jaar Jan Jeuring als 5000e Vriend was verwelkomd. De Drentse schreef zich in september in. “Ik werd daarbij aangemoedigd door mijn man, die al vriend was. Ik ben Vriend geworden om eens een keertje achter de schermen te kunnen kijken en een leuke dag te hebben tijdens de Vriendendag”, liet Betsy weten. Met enige regelmaat is ze met man en kennissen op het TT Circuit te vinden. “Onze favorieten zijn natuurlijk de TT en de Superbikes, maar ook Truckstar is een evenement dat wij graag bezoeken.”

Dat Betsy Tiben werd verblijd met een Super Vip arrangement voor de TT van 2015, aangeboden door het circuit, was voor haar een geweldige verassing: “Daar gaan we zeker gebruik van maken. Het is heel bijzonder, want we waren altijd gewend om tijdens de TT langs de baan te lopen en de races vanuit verschillende bochten te bekijken. Maar dit is natuurlijk prachtig!”

Voorzitter Pieter Hofstra van de Stichting Vrienden TT Circuit toonde zich een tevreden man: “We zijn in een jaar tijd gestegen van 5000 naar 7500 vrienden en ons streven is om nu verder door te groeien naar 10.000 vrienden.”

Een ander bijzonder hoogtepunt tijdens de Vriendendag was de benoeming van een Junior Ambassadeur van de Stichting. Volgens bestuurslid Jaap Timmer wordt hiermee aangegeven dat ook de jeugd een belangrijke plaats heeft onder de vrienden van het Asser circuit. Hij maakte de aanstelling van Quentin Koers (15 jaar) bekend en overhandigde een oorkonde aan de jeugdige coureur uit de Drentse hoofdstad, die na een leerperiode in de Honda NSF 100 competitie volgend seizoen zal debuteren in de Moriwaki Cup categorie.

Europarlementariër Wim van de Camp belicht motorrijden in Europese Unie

Niemand minder dan Europarlementariër Wim van de Camp zal tijdens de dag voor de vrienden van het TT Circuit, zaterdag 11 oktober, de relatie Europese Unie en motorrijden belichten. Dat doet hij onder meer door het beantwoorden van vragen die worden gesteld door dagvoorzitter Evert ten Napel. Van de Camp is zelf fervent motorrijder en is speciale gast op de Vriendendag. Hij is bovendien Ambassadeur van de Stichting.

Een andere prominente spreker tijdens de Vriendendag is de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, de heer Eric van Oosterhout. Hij zal ingaan op de vraag hoe belangrijk de TT is voor omliggende dorpen. Ook zal Eric van Oosterhout de Tour de TT, de toeristische route over gedeelten van voormalige TT circuits, belichten.

Verder komt Jaap Hofman, bekend uit zijn tijd als chef sport NOS Radio en later onder meer als programmadirecteur van RTL en Canal +, aan het woord over de TT en de media. Tevens verzorgt Peter Oosterbaan, directeur van het TT Circuit, een presentatie.

Een bijzonder onderwerp dat op de Vriendendag aan de orde komt, is de ontwikkeling van E-motoren. In een presentatie onder het thema “oud en nieuw” wordt daarop nader ingegaan.

De gehele Vriendendag staat bol van activiteiten, zoals rondleidingen, bezoeken aan een auto- en motorteam, het TT-Instituut en de mogelijkheid tot het rijden van de Tour de TT.

Het Drents Archief is aanwezig met TT beelden uit het verleden. De Vriendendag wordt op zaterdag 11 oktober gehouden en begint om 10.00 uur in het TT perscentrum.

Dezelfde dag wordt er op het TT Circuit ook getraind voor de ONK Race of the Champions, die wordt georganiseerd door de SMA.